Covid-19

Kjære alle kunder

Vi i Polarbad følger nøye med på situasjonen som har rammet samfunnet vårt og vil gjøre vårt for å være med på folkedugnaden.

Dette gjør vi ved å trappe opp renhold, rutiner og andre tiltak som skal til for at både ansatte og kunder skal føle seg ivaretatt.

Alle med mulighet er velkommen til vår butikk hvor vi i skrivende stund har åpent som vanlig, og for de som ikke har anledning til å komme innom så legger vi til rette for å kunne besvare spørsmål raskt på både mail, telefon og chat via Facebook. Det skal være trygt å komme inn i butikken, men om du ikke kan eller ønsker det, så kan du bestille filter, rengjøringsmidler etc. til massasjebadet ditt på nettbutikken.

FRI LEVERING FRA NETTBUTIKK – ALLTID ÅPEN – TRYGGBETALING

https://polarbadvestas.selz.com/


Vi prøver også å gjennomføre avtalte og ønskede servicer på massasjebad så langt det lar seg gjøre med forsvarlige rutiner på alt hva det innebærer.

Dere vil holdes oppdatert dersom det kommer endringer i åpningstider eller andre tiltak og nye råd blir gitt av helsemyndighetene.

Vi ber alle våre kunder om å være med på folkedugnaden, ha sunn fornuft i forhold til hygiene, respektere de rådene som blir gitt og ta vare på hverandre.

Mange lurer på om det er trygt å bruke badet sitti disse dager.
Virus deles normalt inn i 3 grupper. Covid-19 viruset tilhører en gruppe virussom normalt drepes lett av klor. Derfor er klor ett av de midlene som anbefaleså bruke på overflater for å drepe virus.

 

I forbindelse med utbruddet av COVID-19 virusethar vi mottatt informasjon fra Amerikanske «Centers for Disease Control andPrevention» (CDC).

I følge CDC er det ingen bevis forat COVID-19 kan spres til mennesker ved bruk av bassenger og boblebad.

De skriver videre:

Riktig drift, vedlikehold og desinfeksjon (f.eks.med klor og brom) av basseng og massasjebad bør fjerne eller inaktivere virusetsom forårsaker COVID-19.

 

Dersom du eier et bad fra Polarbad skal du følge DRIFTSINSTRUKSENsom fulgte med for det rensesystemet badet ditt har.

 

Generelt
• Test ALLTID vannet FØR bading
• Sikre at vannet har 1-3ppm fri klor eller 2-6ppm fri bromine
• Bad kun sammen med de du likevel har tett omgang med i disse dager
• Har du feber skal du ikke bade
• Hvis du ikke føler deg helt frisk, skal du ikke bade
• Prøv å holde avstand til hverandre også i badet

 

SpaBoy

Har du SpaBoy i badet sikrer denne at vannet ditt automatiskhar riktige verdier.  Sjekk appen at duhar GRØNT lys på CL  og sett gjerneinnstillingen av CL til HIGH i denne perioden.

 

ISIS eller IN-Clear Bromsalt sytem

Følg den generelle prosedyren og teste vannet FØRbading.

Sikre at vannet har 2-6 ppm fri bromine før noenfår bade.

Dersom verdiene er lave kan disse økes med åstille opp ISIS/In-Clear apparatet, øke rensesyklusen eller stimulere vannetmed aktivt oksygen (SpaShock)

 

AquaFinesse / Polarbad Fresh

Dersom du bruker et av våre «Alt-i-ett» produktertilsettes væske og tablett ukentlig som vanlig.

Følg den generelle prosedyren og teste vannet FØRbading.

Sikre at vannet har 1-3 ppm fri klor før bading

Dersom lave verdier tilsett ekstra tablett ellerhurtig-klor granulat.

 

Alle med mulighet er velkommen til vår butikk hvorvi har åpent som vanlig, og for de som ikke har anledning til å komme innom sålegger vi til rette for å kunne besvare spørsmål raskt på både mail, telefon ogchat via Facebook. Det skal være trygt å komme inn i butikken, men om du ikkekan eller ønsker det, så kan du bestille filter, rengjøringsmidler etc. tilmassasjebadet ditt på nettbutikken.

 

‍Vi opplever en økt pågang av kunder som ønskerlevering av bad nå i denne tiden.  Vitilbyr 100% trygg «Non-Touch Delivery» der badene installeres og kjøres i gangfor kunden.

Å senke seg ned i varmt masserende vann gir bådefysisk og psykisk velvære.

Polarbad ønsker å legge til rette for at detteskjer på en trygg måte.

 

Viber alle våre kunder om å være med på folkedugnaden, ha sunn fornuft i forholdtil hygiene, respektere de rådene som blir gitt og ta vare på hverandre.

Polarbad/Arctic Spas